www-sivut


Aikaisemmin yrityksen omat verkkosivut saattoivat osoittaa edistyksellisyyttä ja jopa trendikkyyttä, mutta nykyään omat www-sivut ovat pienellekin yritykselle tarpeelliset, ja poissaolo herättää usein kummastusta. Monet etsivät yritysten yhteystietoja ainoastaan internetistä. Internet tarjoaakin erinomaisen kanavan esitellä osaamistaan, tuotteitaan ja palveluitaan nykyisille tai tuleville asiakkaille sekä yrityksen muille sidosryhmille. Sähköisten viestimien mahdollistama tiedonvälitys, nopea kommunikointi ja laadukas asiakaspalvelu ovat tärkeitä tekijöitä yrityksen yrityskuvan kannalta. Nyt Sinulla on mahdollisuus hankkia kaikki tarvittavat palvelut samalta yrittäjältä. WWW-sivja olen tuottanut jo internetin alkuajoista lähtien vuodesta 1995. Ammattivalokuvauksen parissa olen työskennellyt jo yli 35 vuotta. Ota yhteyttä, niin sovimme tapaamisesta ja kartoitamme yrityksesi tarpeet markkinointiasioissa. Drupal on monipuolinen, moneen tarkoitukseen taipuva sisällönhallintaohjelma. Web-pohjainen Drupal on toteutettu PHP-kielellä ja sillä on yli 4 000 aktiivista kehittäjää.

Vahvuudet

Drupal on nopeasti käyttöönotettava ja kustannustehokas ratkaisu verkkopalveluiden pohjaksi. Drupal on GPL-lisenssiä käyttävä avoimen lähdekoodin sovellus, jota on mahdollista käyttää ilmaiseksi myös kaupallisessa tarkoituksessa.

Nopea toimitus - Drupal on nopea asentaa ja ottaa käyttöön. Se sisältää jo valmiina kattavan joukon perusominaisuuksia, joita voidaan tarvittaessa laajentaa lisämoduuleilla.

Laajennettavuus - Drupalin perustoimintoja voidaan laajentaa erikseen ladattavilla lisämoduuleilla, joita on valmiina jo yli 3000. Kattava dokumentaatio mahdollistaa lisäosien kehittämisen joko jatkamalla jo olemassa olevaa moduulia tai luomalla kokonaan uutta.

Helppokäyttöisyys - Sisältöä voidaan helposti luoda ja muokata tekstinkäsittelyohjelmaa muistuttavalla käyttöliittymällä.

Toimittajariippumattomuus - Kehittäjäyhteisön ja useiden kaupallisten toimittajien ansiosta uusien toiminnallisuuksien kehittäminen on mahdollista joko talon sisällä tai eri toimittajia kilpailuttamalla.

Pitkä elinkaari - Aktiivinen, jatkuvasti kasvava kehittäjäyhteisö ja eri versioiden taaksepäinsopivuus takaavat Drupalille pitkän elinkaaren.

Suorituskyky - Drupal on suunniteltu kevyeksi ja helposti skaalautuvaksi. Korkea suorituskyky mahdollistaa sen käyttämisen korkeitakin käyttäjämääriä keräävien verkkopalveluiden pohjana.

Liitynnät - Drupalin lisäosat, moduulit, mahdollistavat eri integrointien helpon toteuttamisen. Drupal voidaan integroida yrityksen sisäisiin tai ulkoisiin tietojärjestelmiin. Sovelluksessa on valmiita liityntöjä mm. Active Directory -hakemistopalvelimeen sekä Web Service -teknologiaa käyttäviin palveluihin.

Ominaisuudet

Sisällönsyöttö

-helppokäyttöinen tekstinmuokkaus (WYSIWYG)

-uusien sisällöntyyppien, esim. uutisen, tapahtuman tai tuoterekisterin luominen

-versiohistoria, saman sisällön eri versioiden vertailu

-sisällön esikatselu ennen julkaisua  

-sisällön luokittelu (tagitus) eli kategorisointi

-sisällön julkaisun ajastaminen sisällön jakaminen eri sivustojen kanssa (multi-site)

-räätälöitävä julkaisuprosessi

Hakutoiminnallisuudet

-sivustoon integroituva tekstihaku

-sivukartat

-siistit, hakukoneystävälliset osoitteet

Monikielisyys

-sivustolla voi olla rajoittamaton määrä eri kieliversioita

-Drupalin peruskäyttöliittymä on valmiiksi käännetty usealle kielelle, ml. suomi

-valmis työkalu sisällön ja kaikkien elementtien kääntämiseen

Käyttäjien ja käyttäjätasojen hallinta

-selkeät ja kattavat käyttäjähallintaominaisuudet

-muokattavat roolit, esim. ylläpitäjä, valvoja ja blogikirjoittaja

- henkilöille voi myöntää useita eri rooleja

-sisällön näkyvyyden rajoittaminen käyttöoikeuksien perusteella

-käyttäjähallinnan integroiminen ulkoisiin tietovarastoihin, esim. Active Directoryyn

Vuorovaikuttava verkkopalvelu

-Useat valmiit yhteisöllisyysominaisuudet kuten blogi, kirjoitusten kommentointi, keskustelupalsta, äänestykset (polls), reaaliaikainen keskustelu, käyttäjien väliset yksityisviestit ja kuvagalleria.

Tietoturva

Drupalin tietoturva on hyvällä tasolla. Mahdolliset tietoturvapäivitykset julkaistaan nopeasti laajan käyttäjä- ja kehittäjäyhteisön ansiosta.

Drupal numeroina

1,4 milj. latausta vuodessa (välillä 7/2006 - 6/2008)

590 000 yhteisön jäsentä 

yli 4 000 aktiivista kehittäjää

yli 3 000 valmista moduulia

yli 680 yhteisön jäsentä Suomessa 50 Drupal-aiheista kirjaa

yli 9 vuotta kehitystyötä